×
About us References Research & Development Where to buy? Downloads Contact us

disclaimer.

Disclaimer voor www.spiritsbydesign.com

Spirits By Design bvba verleent u hierbij toegang tot www.spiritsbydesign.com ("de Website").

Spirits By Design bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Spirits By Design bvba spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Spirits By Design bvba.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Spirits By Design bvba. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Spirits By Design bvba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spirits By Design bvba.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spirits By Design bvba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Spirits By Design - Contactinfo

Tim Veys
(Sommelier Conseil – Université du Vin Suze-la-Rousse)

CEO/Master Distiller
info@spiritsbydesign.com
+32 56 960 322

Vincent Schietse
Export Manager/Distiller
sales@spiritsbydesign.com
+32 56 960 322

Caren Colman
Management Assistant
office@spiritsbydesign.com
+32 56 960 322

Simon Veys
Brand Ambassador
ba@spiritsbydesign.com

Paulien Veys
Brand Ambassador
ba@spiritsbydesign.com

CONTACT US

© 2016-2017 Spirits By Design| Disclaimer | Contact | Webdesign & coding by Ozalith.be